Çevrimiçi Görüşmeden Hemen Önce Yapılacak Bilgilendirme

Çevrimiçi Görüşmeye İlişkin Bilgilendirme

 

·[●] Diş Hekimi [●] ile görüşme sağlamak üzeresiniz.

·Diş hekimiyle gerçekleştirmek üzere olduğunuz çevrimiçi görüşmenin konusu [●] olup, diş hekimi bu konuda tarafınıza gerekli tıbbi danışmanlık hizmetini sunacaktır.

·Çevrimiçi görüşme öncesinde kamera ve mikrofonunuza erişim yetkisi vermeniz gerekmektedir.

·Görüşme çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olup, görüşme gerçekleştireceğiniz diş hekimiyle fiziksel olarak aynı ortamda bulunmayacaksınız.

·Gerçekleştireceğiniz çevrimiçi görüşme hizmeti, yüz yüze verilen sağlık hizmetinin muadili olamaz.

·Gerçekleştireceğiniz çevrimiçi görüşmeyle tarafınıza sunulacak olan uzaktan sağlık hizmeti ile uygulamalı tedaviler birbirlerinden farklılık göstermektedir.

·Devam eden bir tedavinizi aksatacak şekilde bu çevrimiçi görüşmeyle sunulan hizmetlerden faydalanılamaz.

·Acil durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servisine başvurmanız gerekmektedir.

·Görüşme gerçekleştireceğiniz diş hekiminin ve tarafınızın açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alınması yasaktır. Ancak, kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca alınan sağlık hizmetine ilişkin kayıtlar görüşme gerçekleştireceğiniz diş hekimi ve/veya Diştedavim tarafından tutulacak olup, kişisel verilerin korunması mevzuatına ve mahremiyete uygun olarak Sağlık Bakanlığı bilgi sistemine aktarılacaktır.

·Ses ve görüntü aktarımında iletişim problemleri olması halinde hizmet başlatılamayabilir veya başlamışsa bile devam ettirilemeyebilir.

·Tıbbi veya hukuksal sebepler ile tarafınıza bilgi verilerek çevrimiçi görüşme her zaman sonlandırılabilir.

·Diştedavim gerçekleştirilen çevrimiçi görüşmenin içeriğine erişemez. Dolayısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi görüşmeyi kontrol etme veya müdahale etme yükümlülüğü ve imkânı bulunmamaktadır. Görüşmenin yapıldığı ortamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat uyarınca herhangi bir mevzuata aykırılık olması halinde Diştedavim’in doğrudan veya dolaylı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.