Randevu Talebi Şart ve Koşulları

Randevu Talebi Şart ve Koşulları

 

Distedavim.com platformu (Platform) üzerinden randevu talebi oluşturmakla aşağıdaki şart ve koşullarını okuduğunuzu ve anladığınızı beyan etmektesiniz.

 

Bu metinde büyük harfle kullanılan ve ayrıca burada tanımlanmayan terimler, Kullanım Koşulları ’ndaki anlamlarını haiz olacaktır.

 

1.Diştedavim, Platform üzerinden Bireysel Kullanıcı’ların randevu talebini Bireysel Kullanıcı’nın seçtiği Kliniklere/diş hekimlerine iletilmesini sağlamak için gerekli teknolojik altyapıyı sunar.

 

2.Diştedavim, Klinik/diş hekimleri ile Bireysel Kullanıcılar arasındaki ilişkiye hiçbir şekilde taraf olmayıp, Kliniklerin/diş hekimlerinin Bireysel Kullanıcılar’a sunduğu hizmetin sunulmasında herhangi bir rol almaz. Bu kapsamda Bireysel Kullanıcılar; Klinikler/diş hekimleri ile aralarındaki hukuki ilişki ve/veya diş hekimlerinden/Kliniklerden aldıkları hizmet kapsamında diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediği, mevzuata veya aralarındaki sözleşmeye aykırı hareket ettiği iddiasıyla Diştedavim’e başvuramaz. Yine aynı sebeple, Diştedavim hiçbir şekilde Klinik/diş hekimi ile Bireysel Kullanıcı arasındaki ilişkiyi denetlemez, kontrol veya müdahale etmez veya bunlara dair hiçbir garanti vermez.  Bireysel Kullanıcılar’ın kendi istedikleri diş hekimlerinden aldıkları randevular tamamen Bireysel Kullanıcılar ile ilgili Klinik/diş hekimi arasındadır.

 

3.Diştedavim, herhangi bir şekilde hiçbir Bireysel Kullanıcıya bir Klinik/diş hekimi tavsiye etmez.

 

4.Bireysel Kullanıcı’nın Platform üzerinden oluşturduğu randevu talebinin ilgili Klinik/diş hekimi tarafından onaylanmaması veya iptal edilmesi mümkündür. Diştedavim, yalnızca diş hekimlerinin/kliniklerin kendilerine iletilen randevu taleplerini takip edebilmesini sağlamakta olup, randevu talebinde bulunulan Klinik/diş hekimi ile Bireysel Kullanıcı arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde bir tarafı değildir. Bu kapsamda bu randevu talebinin ilgili Klinik/diş hekimi tarafından onaylanması, reddedilmesi, Bireysel Kullanıcı’nın tedavi olup olmaması ve hatta polikliniğe gidip gitmemesi dahi Diştedavim’in sunduğu hizmetlerle bağlantısızdır. Nitekim Diştedavim, Platform vasıtasıyla veya herhangi bir şekilde bunu takip edemez veya detaylarını görüntüleyemez.

 

5.Bu randevu talebinde belirtilen fiyatlar tamamen temsili olup; Bireysel Kullanıcı’nın randevusuna gittiğinde ilgili tedavi için ödediği/ödeyeceği ücrete dair bir taahhüt içermemektedir. [G2] 

 

6.Diştedavim, Platform üzerinden hiçbir şekilde bir diş tedavisi veya ağız bakım hizmetlerinin profesyonel ve bağlayıcı şekilde planlanmasına imkân tanımaz. Platform’da yer alan tedaviler, sadece Bireysel Kullanıcı’nın talebi ve tahmin ettiği olası soruna yönelik Kliniği/diş hekimini ön bilgilendirme amacı taşımaktadır. Diştedavim, ilgili Klinik/diş hekimi ile Bireysel Kullanıcı arasındaki hiçbir ilişkiden sorumlu değildir.

 

7.Diş hekimi, Bireysel Kullanıcı’nın randevu saatinde gereken muayenesini ve incelemesini gerçekleştirerek uygun gördüğü tedaviyi ve planlamasını Bireysel Kullanıcı ile paylaşabilecektir. Böyle bir durumda sırf Platform’da farklı tedaviler seçmiş olması sebebiyle Bireysel Kullanıcı’ya bu tedavilerin uygulanacağı söylenemez.

 

8.İlgili diş hekimi, Bireysel Kullanıcı’nın Platform üzerinden ön bilgilendirme amacıyla seçtiği tedavilerden tamamen farklı bir tedavi uygulanması gerektiğine karar verebilir ve buna dair bir tedavi planlaması yapabilir. Diştedavim; Klinik/Diş Hekimi ile Bireysel Kullanıcı arasındaki ilişkiye herhangi bir şekilde dahil olmadığından, tedavi planlamasına ilişkin hiçbir talebin muhatabı da değildir.